По-русски ⋮ In English

 
 
For Olga Alexeyenko.
2017.02.01. I presented this work to Olga Alexeyenko.

⚃⚃